MK-INVT-GD-20-04RG-S2

0.4KW 3F 380V

  • KW Power0.40